Møteoversikt.

Møter i sept:

1. sep, 2018
Stian Ludvigsen taler. Brubakken Evangeliesenter deltar.
2. sep, 2018
Stian Ludvigsen fra Evangeliesenterets kontaktsenter i Oslo taler. Brubakken deltar.
9. sep, 2018
Aadne Røilid taler. Dåp.
16. sep, 2018
Svein Løvdal fra Evangelisk Orientmisjon taler.
22. sep, 2018
Egil Svartdahl taler. Gave til TV Inters arbeid.
23. sep, 2018
KL.18: Møte.
Morten Mjelde taler. Vitnesbyrd.
30. sep, 2018
Kl.11: Møte.
Keld Jensen taler.
4. sep, 2018
Kl.19: Menighetsmøte.(tirsdag)
5,12,19 og 26.sept
Kl.19: Bønn,lovsang og fellesskap.(onsdager)