Møteoversikt.

Møter i august: (I juli har vi ikke søndagsmøter.)

5. aug, 2018
Shervin Ebrahimian taler. Misjonsoffer.
12. aug, 2018
Keld Jensen taler og synger.
19. aug, 2018
Morten Mjelde taler. Nattverd.
26. aug, 2018
Jostein Nielsen taler.
1,8,15,22 og 29.aug.