Møteoversikt.

Møter i september:

1. sep, 2019
Jin-Samuel Gare Nilsen taler. Gave til misjonen. Nattverd.
8. sep, 2019
Anne Lise Gulbrandsen taler. Froland Misjonskirkes musikklag synger.
15. sep, 2019
Aadne Røilid taler.
22. sep, 2019
Evangelieteamet fra Arendal deltar med sang og vitnesbyrd. Bevertning.
Bønn, lovsang og fellesskap kl.19. (onsdager)
4, 11, 18 og 25.sept.
29. sep, 2019
Kl.11: Møte.
Trond Moi taler.
3. sep, 2019
Kl 19: Menighetsmøte.(tirsdag)