Møteoversikt.

Møter i mai:

6. mai, 2018
Morten Mjelde taler. Misjonsoffer. Nattverd.
13. mai, 2018
Aadne Røilid taler. Sang av Johnny og Regina Edvardsen.
20. mai, 2018
Rune Einarborg taler.
27. mai, 2018
Gladys Leland taler og synger.
2,16.23 og 30.mai
Bønn kl.19.(onsdag)