Møteoversikt.

Møter i nov :

4. nov, 2018
Evangelieteamet fra Arendal deltar med sang og vitnesbyrd. Enkel bevertning.
11. nov, 2018
Aadne Røilid taler. Misjonsoffer. Nattverd.
18. nov, 2018
Rune Einarborg taler.
25. nov, 2018
Shervin Ebrahimian taler.
22. nov, 2018
Menighetsmøte kl.19.(torsdag)