Møteoversikt.

Møter i jan. :

6. jan, 2019
Keld Jensen taler.
13. jan, 2019
Jens Bergsland taler og synger.
20. jan, 2019
Aadne Røilid taler.
27. jan, 2019
Shervin Ebrahimian taler.
2, 9,16, 23.jan
Bønn, lovsang og fellesskap kl.19. (onsdager)
Torsdag 31.jan: Felles bønn Aakre Bedehus kl.19.