Møteoversikt.

Møter i august :

4. aug, 2019
Morten Mjelde taler. Gave til misjonen. Nattverd.
11. aug, 2019
Odd Arvid Stykket taler og synger.
18. aug, 2019
Vi deltar på stevne Aakre Bedehus.
25. aug, 2019
Shervin Ebrahimian taler.
Bønn, lovsang og fellesskap kl.19. (onsdager)
7, 14, 21 og 28. august.