Møteoversikt.

Møter i november:

3. nov, 2019
Keld Jensen taler. Gave til misjonen. Nattverd.
10. nov, 2019
Shervin Ebrahimian taler.
17. nov, 2019
Roar Berg Olsen taler og synger.
24. nov, 2019
Aadne Røilid taler.
Bønn, lovsang og fellesskap kl.19. (onsdager)
6, 13, 20 og 27.nov.
21. nov, 2019
Menighetsmøte kl.19.(torsdag)