Lederrådet

 

Aadne Røilid, led.eldste,  90596251/ 35996814     aad-r@online.no

Knut Reidar Nilsen, 41634763/ 35994465  betaniatordal@gmail.com

Anne Marie Wachter 98825045  awach2@hotmail.com

Roar Berg Olsen 99091494 rbomontanus@gmail.com

 

 

 

Sion har en avdeling (utpost) på Bø i Tørdal. Betania Tørdal. Utpostleder er Karin Gare Nilsen 97613346/35994465.