Bønnesamlinger

Bønn og forbønn.

Bønnesamlinger : Hver onsdag kl.19 hvis ikke det kolliderer med andre møter på samme kveld.Vi har også bønn en halv time før søndagsmøtene.

I juli er det ikke søndags møter på Sion, men vi samles til bønn hver onsdag.

 

 

Vi ber gjerne for behov på bønnemøtene våre.Ta kontakt med noen dere kjenner eller send inn på sms 90474835.