Bønnesamlinger

Bønn og forbønn.

Bønnesamlinger : Hver onsdag kl.18 hvis ikke det kolliderer med andre møter på samme kveld.Vi har også bønn en halv time før søndagsmøtene.

I juli er det ikke søndags møter på Sion, men vi samles til bønn hver onsdag.