Fellesmøter.

Menigheten Sion har fellesmøter hvert år sammen med Aakre Bedehus (Kroken Misjonsforening)

 I 2018 blir møtene i uke 11: torsdag 15 - søndag 18.mars.

Møtested : Kroken kirke. Taler: Stian Ludvigsen fra Evangeliesenteret.

Felles bønn på Aakre torsdag 1.febr og på Sion onsdag 28.febr. kl.19.

 Torsdag 15, fredag 16. og lørdag 17.mars møte kl.19. Brubakken Ev.senter deltar. Lørdag kl.12: Bibeltime. Anne Helen Røilid synger. Søndag18.mars kl. 18: Simonstadkoret synger.

Bevertning og sosialt samvær etter møtene. Bønn 1/2 time før møtene.