Fellesmøter.

Menigheten Sion har fellesmøter hvert år sammen med Aakre Bedehus (Kroken Misjonsforening)

 

Møtested : Kroken kirke. Fellesmøtene 2019 blir i uke 11: 14- 17.mars.

Taler: Ulf Børje Rahm fra Norkirken i Porsgrunn.

Felles bønn på Aakre torsdag 31.jan. og på Sion onsdag 27.febr. kl.19.

 Torsdag 14.mars kl.19. Fredag 15.mars kl.19: Sang av Emmaus. Lørdag 16.mars kl.11: Bibeltime på SION. Lørdag kl.19: Møte. Søndag kl.18: Sang av Anna og Silje. Brubakken Ev.senter leder fellessangen alle kveldene. Bønn 1/2 t. før møtene.