Veien til Himmelen.

Veien til frelse er personen Jesus. Det er ikke snakk om en lære eller religion. Veien til himmelen er ikke en kirke eller menighet.

 Det finnes bare en vei til himmelen: Troen på Jesus Kristus, Guds levende Sønn. Det eneste Gud er fornøyd med, er det fullkomne, og det eneste fullkomne er Jesus. Derfor er det han som er veien.

Frelsen er å ta imot Jesus. Når du tar imot Han, blir du født på ny. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Romerbr. 3.23. Et menneske består av kropp,sjel(psyke) og ånd, og det er vår ånd som da blir gjenfødt. Noen sier at Jesus flytter inn i hjertet, til barn blir dette uttrykket ofte brukt.

For av nåde er dere frelst,ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. Efes.2, 8-9.

Gud sier i sitt ord: Hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste Han fra de døde, da skal du bli frelst. Romerbr. 10,9.

 

Hvis du ønsker å ta imot Jesus, kan du be denne bønnen: Jesus, jeg inviterer deg inn i mitt liv. Jeg tror at du døde for mine synder, og at du stod opp igjen. Jeg vil at du skal være Herre i mitt liv. Jeg takker deg for at du har frelst meg og at jeg får være et Guds barn.

Hvis du har bestemt deg for å følge Jesus, er det viktig å høre og lese  i  Guds ord, slik at det nye livet du har fått, kan vokse. Du bør også søke kontakt med andre kristne og bli med i en menighet eller et kristent fellesskap. Lykke til!

🙂Hvis du har spørsmål om tro eller behov for åndelig samtale, så kontakt ledelsen i menigheten.