Pinsemenighet?

Menigheten Sion er en del av pinsebevegelsen i Norge. Det som skiller oss fra den norske kirke, er vel først og fremst at vi ikke tror på frelse i barnedåpen. Vi tror at barna hører Guds rike til i kraft av det som Jesus gjorde på korset. Menigheten døper de som har kommet til en bevisst tro på Jesus med full neddykkelse, et bilde på at vi er døde med Kristus,blir begravet og står opp til et nytt liv med Ham.

Vi tror også på Den Hellige Ånds dåp som disiplene opplevde på pinsedagen. Denne erfaringen har heldigvis kommet inn i mange menigheter i Norge, også i lutherske sammenhenger,f.eks Oasebevegelsen. Vil du vite mer om tro og lære se www.pinsebevegelsen.no